Lika nekretnine

62,6 milijuna kuna za Cerovačke pećine

Objavljeno: 06.04.2018

GOSPIĆ - Ravnateljica Javne ustanove Park prirode Velebit Ivana Maras potpisala je s  ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“. Projekt se financira iz EU fondova, a ukupna vrijednost Ugovora iznosi 62.627.803,30 kuna.

Projekt „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje - održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ provodit će se u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Natura Jadera“ i Zagrebačkim speleološkim savezom.

Cerovačke špilje su 1961. godine zakonom zaštićene kao geološki spomenik prirode, a svojim uređenjem za turističko posjećivanje, 1951. godine, postaju turistička atrakcija. Špilje su posebno zanimljive zbog svoje morfologije kao i činjenice da su jedno od najvećih nalazišta    ostataka špiljskog medvjeda.

Projektom se poboljšava prezentacija jedne od primarnih turističkih atrakcija Parka prirode Velebit,  Cerovačkih špilja  izgradnjom  suvremenoga prihvatnog centra za posjetitelje, rekonstrukcijom posjetiteljske  infrastrukture, rekonstrukcijom šetnica do špilja i u špiljama u dijelu koji se već koristi u turističke svrhe, te komunalnim opremanjem pješačko kolne površine za prihvat većeg broja posjetitelja i vozila. Cijeli će prostor biti opremljen suvremenim interpretacijskim i edukativnim sadržajem tematski povezanim s fenomenima Cerovačkih špilja, krša te prirodne i kulturne baštine Parka prirode Velebit. 

U sklopu ovog projekta provest će se i program uspostave Centra izvrsnosti - Regionalni speleološki referentni centar,  koji će omogućiti ustanovi pružanje specijalističkih speleoloških istraživačkih usluga za različite gospodarske subjekte te će također razviti ponudu različitih edukacijskih, športsko rekreacijskih i turističkih usluga namijenjenih speleolozima, turistima, športašima te zaposlenima u zanimanjima kao što su vatrogasci, vojnici, članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, specijalnoj policiji i sl.  

Unutar projekta planira se financiranje i realizacija i drugih tzv. soft aktivnosti, koje se odnose na upravljanje projektom, njegovu vidljivost i komunikaciju s javnosti. U soft aktivnosti uključena je i  izrada sustava održivog upravljanja destinacijom uključujući studiju upravljanja posjetiteljima, izradu sustava interpretacije fenomena Cerovačkih špilja te različitih edukacijskih programa namijenjenih učenicima. U konačnici ovaj projekt  doprinijet će povećanju javne svijesti o važnosti zaštićene prirodne i kulturne vrijednosti područja. Doprinijeti će se povećanju privlačnosti obilaska, protočnosti posjetitelja, kao i mogućnosti prihvata većeg broja posjetitelja Cerovačkih špilja.

I.Petry

Novalja.coom
Novalja.coom