Lika nekretnine

Ugledati tetrijeba je prava sreća

Objavljeno: 18.08.2018

KRASNO – Rijetki su oni koji su, osim na fotografiji ili kakvom video uratku, imali prigode uživo vidjeti tetrijeba i tetrjebicu (koku). Plaha je to ptica koja se ne da lako na oči. Čuvari prirode Nacionalnog parka Sjeverni Velebit nedavno naišli su na tetrijeba i njegovu koku. Evo i nekoliko najosnovnijih obavijesti o toj plahoj vrsti ptice. Tetrijeb gluhan naša je najveća šumska koka koja živi iznad 1.000 m n. v. u visokim planinskim šumama bukve, jele i smreke. Zbog narušenog mira u staništu brojno stanje tetrijeba se u prošlim desetljećima znatno smanjilo. Najčešće ih se može vidjeti na šumskim putovima na kojima skupljaju kamenčiće, te uz planinarske staze u vrijeme dozrijevanja šumskih plodova kojima se hrane.

NP S. V./M. K.

Foto: Lj. Tonković i M. Vukušić

Novalja.coom