Lika nekretnine

Od ponedjeljka prijave za sufinanciranje stambenih kredita

Objavljeno: 30.08.2018

Od 3. rujna 2018. mladi se ponovo mogu prijaviti za subvencionirane stambene kredite, mjeru pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17 i 61/18) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17).  
 
Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno natječaji će se za građane raspisati 2018., 2019. i 2020. godine. 

Uvjeti subvencioniranja: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Više na: Subvencionirani stambeni krediti  

Ineteres za stanove i obiteljske kuće u našoj Ličko-senjskoj županiji je vrlo velik, podjednako će ići prijave za kupnju stanova i kuća jedino su problemi kod većine uporabne dozvole pogotovo kod stambenih zgrada gdje imamo slučaj da je jedna osoba morala pokrenuti postupak za izdavanje uporabne dozvole za cijelu stambenu zgradu i ista snositi sve troškove jer nije mogla aplicirati na natječaj za sufinanciranje stambenog kredita pojašnjava nam Ivan Bižanović dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK. Najveći interes su gradovi Gospić i Otočac dok je manji u Senju i Novalji. Što se općina tiče prednjači Korenica, Udbina, Vrhovine.

MGIPU / APN  

 

Novalja.coom