Lika nekretnine

Grad Senj predao reciklažno dvorište na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o.

Objavljeno: 23.10.2018
23. listopada 2018. godine održan je sastanak vezan za primopredaju reciklažnog dvorišta na upravljanje Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. kojem su prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Grada Senja Željko Tomljanović, gradonačelnik grada Senja Sanjin Rukavina, direktor Gradskog komunalnog društva Senj d.o.o. Bruno Brozičević i pomoćnik direktora Toni Žunić.
 
Gradsko vijeće Grada Senja na 15. sjednici održanoj 16. listopada 2018. donijelo je odluku kojom Grad Senj nakon ishodovane uporabne dozvole i svih ostalih radnji predaje reciklažno dvorište Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. na upravljanje.
 
Izvođač radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Senju bila je firma GEOTEHNIKA d.o.o. Selca (Brač). Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senj“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posrednička tijela. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 4.735.394,39 kn, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 4.556.145,64. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 3.872.723,79 kn, odnosno 84,99% ukupnih prihvatljivih troškova. Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta Senja“, osim aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, obuhvaća i obrazovno-edukativne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.
Radovima je bilo obuhvaćeno opremanje reciklažnog dvorišta – spremnici za otpad, boksovi od predgotovljenih AB elemenata, balirka, usitnjavač granja, prometnica (iskop, uređenje posteljice, izvedba nasipa, nosivi sloj, asfalt i signalizacija), potporni zidovi (armiranobetonski i gabionski) – 322,75 m3 ugrađenog betona, vodoopskrba i odvodnja, kontejner za zaposlene, vaga, nadstrešnica, ograda i elektroinstalacije.
Radovi su izvođeni od 22. prosinca 2017. do 20. srpnja 2018. Prethodno je Bolčević-Gradnja d.o.o. (Sesvetski Kraljevec) izvela radove izgradnje fekalne i oborinske kanalizacije reciklažnog dvorišta sa spojem na postojeću kanalizaciju na Staroj cesti – ukupne vrijednosti 1.007.831,15 kn.
 
Vrste otpada koje će se primati u reciklažno dvorište su problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestivo ulje i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva. Reciklažno dvorište kreće s radom nakon upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta, a radno vrijeme bit će svaki dan u dvije smjene, osim nedjelje. Radom reciklažnog dvorišta Senj ispunit će se zakonska obveza da svaka jedinica lokalne samouprave mora na svom području osigurati rad najmanje jednog reciklažnog dvorišta,  čime će se napokon stvoriti uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada, omogućiti veća mogućnost zaprimanja otpada i smanjenje ukupno odloženog komunalnog otpada na odlagalištima.
 
Ana Vukelić, prof. / Foto: Dinko Brozičević
Novalja.coom