Lika nekretnine

Što sve može biti more?

Objavljeno: 11.12.2018

OTOČAC – More … more je tako lijepo, veliko, tako prostrano i široko. More je moćno. More je opsesivno, začuđujuće, more rađa udivljenje. More rađa strah, i poštovanje, more može sve. More je opće. Može biti mirno, modro, može biti sinje more, uzgibano, valovito, olujno more može biti. Strašno more. I toplo i hladno može biti. I prozirno i mutno. Ništa nije kao more, možda samo nebo, ono je prostranije od mora.

Ali, more može biti more ljubavi, može biti i more dobrote, ni more sreće nije rijetko. I more svijeta može biti. Čak i more pijeska, i leda. More tuge. A može biti i - more magle. Barem u stilskim figurama.

M. K.

Novalja.coom