Lika nekretnine

Kud treba platiti porez, tud treba i sam se prijaviti

Objavljeno: 09.02.2019

KORENICA – Općina Plitvička Jezera uputila je poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za ovu godinu. U toj su obvezi svi vlasnici kuća za odmor na području općine podnijeti prijavu najkasnije do 31. ožujka ove godine, radi utvrđivanja ovog poreza.

Prema zakonu propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području neke jedinice lokalne samouprave. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor predviđene su novčane kazne.

M. K.

Novalja.coom