Lika nekretnine

Grad Senj sufinancira djelatnosti senjskog Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije u 2019. godini

Objavljeno: 27.02.2019
U Uredu gradonačelnika grada Senja 27. veljače 2019. godine održano je potpisivanje sporazuma s Domom zdravlja Senj i Zavodom za hitnu medicinu Ličko-senjske županije iz Gospića u predmetu sufinanciranja njihove djelatnosti u 2019. godini u ukupnom iznosu od 184.000,00 kn.
 
U 2019. godini Grad Senj sufinancirat će na temelju potpisanih Sporazuma Domu zdravlja Senj troškove područnih ambulanti za tri područne ambulante koje u sklopu Doma zdravlja djeluju na području Grada Senja i to u Krasnu, Svetom Jurju i Jablancu, u iznosu od 100.000,00 kn.
 
Grad Senj sufinancirat će specijalističke djelatnosti koje će se obavljati u Domu zdravlja Senj temeljem zaključenih ugovora o poslovnoj suradnji između Doma zdravlja i specijalista u iznosu od 60.000,00 kn.
 
Također, sufinancirat će se i troškovi stanovanja doktora dentalne medicine zaposlenog u Domu zdravlja Senj, na radnom mjestu u područnim ambulantama u Svetom Jurju i Krasnu, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.
 
Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije sufinancirat će se troškovi stanovanja doktora medicine u timu T1 u Ispostavi Senj, u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn.
 
Sredstva za sufinanciranje za 2019. godinu planirana su u Proračunu Grada Senja za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
 
Današnjim potpisivanjem ovih sporazuma o sufinanciranju nastavlja se i proširuje vrlo dobra suradnja između Grada Senja i senjskog Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije iz Gospića.
 
GRAD SENJ
Novalja.coom
Novalja.coom