Lika nekretnine

Novi pravilnik o ekološkoj proizvodnji

Objavljeno: 27.07.2019

OTOČAC - Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Pravilnik o kontroliranom sustavu u ekološkoj proizvodnji kojim će potrošačima od sada biti dostupni podaci o svakoj fazi proizvodnje ekoloških proizvoda.

Pravilnikom se propisuje provedba pravila ekološke poljoprivrede, ovlašćivanje kontrolnih tijela, postupci kontrolnih tijela u okviru kontrole ekološke proizvodnje i proizvoda, sadržaj kontrolnih lista i zapisnika, izvještaji, obrazac zahtjeva za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji te izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda.

Hrvatska ima najveći rast površina pod ekološkom proizvodnjom u cijeloj Europskoj uniji i to je strateški izuzetno važan segment poljoprivredne proizvodnje naglašavaju u Ministarstvu poljoprivrede. 

Godišnja vrijednost hrvatskog tržišta ekoloških proizvoda iznosi oko 99 milijuna eura (prosječno oko 23,6 eura po stanovniku), a udjel potrošnje ekoloških proizvoda u ukupnoj potrošnji iznosi 2,2 posto. Potrošnja ekoloških proizvoda u Europskoj uniji bilježi godišnji rast od 12 posto, a u posljednjih 10 godina ukupno je porasla za 112 posto. Tržište ekoloških proizvoda, kako na razini Europske unije tako i u Hrvatskoj, u stalnom je porastu te je opravdano očekivati da se ovaj trend nastavi.

Hrvatska ima izuzetno povoljne agrookolišne uvjete za razvoj ekološke poljoprivrede počevši od raznolikosti agroklimatskih regija, što pruža jedinstvenu mogućnost proizvodnje kako kontinentalnih tako i brdsko-planinskih i mediteranskih poljoprivrednih kultura pa do relativno malog opterećenja u pogledu difuznih i točkastih onečišćenja (kemijska i teška industrija, prekomjerna uporaba mineralnih gnojiva i pesticida, postojanje velikih farmi kao izvora dušičnih emisija).

Ministarstvo poljoprivrede intenzivno potiče ekološku poljoprivrednu proizvodnju, potporama kroz mjere Programa ruralnog razvoja od kojih su najznačajnije Mjera 11 „Ekološki uzgoj“ i  Mjera 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“.

U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji trenutačno je upisano 5.460 proizvođača. Prema podatcima u 2019. godini, u ekološkoj proizvodnji prijavljen je 43.031 hektar, a u prijelazu s konvencionalne proizvodnje na ekološku prijavljeno je još 61.434 hektara, od čega najviše oranica (33.468 hektara) – stoji i obavijesti Ministarstva poljoprivrede.

M.K.

Novalja.coom