Lika nekretnine

Kako do subvencioniranog stambenog kredita ?

Objavljeno: 17.08.2019

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine, a mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti od 10. rujna 2019. kao i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi. Cijeli postupak za dobivanje kredita i potrebnu dokumentaciju pojasnio je Ivan Bižanović  ovlašteni i licencirani agent i posrednik u prometu nekretninama iz agencije Lika nekretnine d.o.o.  (www.lika-nekretnine.com ) ujedno i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore i član Procjeniteljskog povjerenstva za nekretnine Ličko-senjske županije.

Dokumentacija

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita predaje se u odabranoj banci u kojoj se i podiže stambeni kredit.

Zahtjev  sadrži  ime  i  prezime,  prebivalište  i  OIB  korisnika kredita, podatke o članovima kućanstva te iznos kredita koji se  traži  i  rok  njegove  otplate.  Građani  uz  zahtjev,  osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilažu: presliku osobne iskaznice, presliku rodnog lista za maloljetno dijete, presliku zemljišnoknjižnog izvatka, potvrdu  Hrvatskog  zavoda  za  javno  zdravstvo  o  upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima  samo  jedan  stan  ili  kuću  koji  su  u  takvom  stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za  život,  a  koju  prodaje  radi  gradnje  veće  kuće  zbog potreba vlastitog stanovanja u izjavu o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za kupnju stana ili kuće dodatno se prilaže: predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita, preslika akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili preslika akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti i javnobilježnički  ovjerenu  izjava  bračnog  ili  izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.

Za gradnju kuće dodatno se prilaže: preslika akta za građenje, preslika troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje i javnobilježnički  ovjerenu  izjavu  bračnog  ili  izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički  uvjeti  za  život,  a  koju  prodaje  radi gradnje veće kuće.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava  stambeno  zbrinjavanje  kroz  otplatu  dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita.

Početkom  rujna  svi  mladi  koji  žele  riješiti  svoje stambeno pitanje imat će novu priliku ostvariti to uz subvencionirane  stambene  kredite,  jednu  od demografskih mjera kojima Ministarstvo graditeljstva i prostornoga  uređenja  već  treću  godinu  za  redom pomaže mladima da osiguraju svoj dom što je jedan od  glavnih  preduvjeta  za  planiranje  budućnosti  i ostanak u Hrvatskoj.

Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za  svako  novorođeno  dijete  za  vrijeme  trajanja subvencije. Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, ove  godine  izglasane  su  i  izmjene  Zakona  o subvencioniranju  stambenih  kredita  kojima  se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.  U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Uvjeti  subvencioniranja  uređeni  su  Zakonom  o subvencioniranju  stambenih  kredita  ("Narodne novine" broj 65/17, 61/18 i 66/19) i Naputkom o načinu rada  Agencije  za  pravni  promet  i  posredovanje nekretninama  (APN)  u  provedbi  Zakona  o subvencioniranju  stambenih  kredita  ("Narodne novine" broj 76/17).

Što se subvencionira?

Za  kupnju  stana  ili  kuće,  odnosno  gradnju  kuće subvencionira se stambeni kredit: 

-do najviše 1.500 € po m2 u kunama, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 € u kunama,

-rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina,

-cijena od 1.500 € odnosno ukupni iznos kredita od 100.000  €  mogu  biti  i  veći  ali  se  razlika  ne subvencionira,

-visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto. Popis  svih  općina  i  gradova  s  postotcima subvencioniranja   sukladno   indeksu   razvijenosti dostupan  je  na  internetskim  stranicama  Agencije  za pravni  promet  i  posredovanje  nekretninama  (APN) apn.hr,  te  Ministarstva  graditeljstva  i  prostornoga uređenja https://mgipu.gov.hr/.

Tko može podnijeti zahtjev za subvenciju?

Zahtjev za subvencioniranje mogu podnijeti: 

-građani s prebivalištem na području RH koji nisu stariji od 45 godina

-koji imaju kreditnu sposobnost tj. ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita,

-koji nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji bračni ili izvanbračni drug u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno  gradnje  kuće  zbog  potreba  vlastitog stanovanja.

I.B. 

 

Novalja.coom