Lika nekretnine

Sazvana IV.sjednica Županijske skupštine LSŽ-e

Objavljeno: 03.09.2019

Predsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije Marijan Kustić sazvao je IV.sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije za dan 11.rujna 2019. godine ( srijeda ) u Gospiću, Budačka 55 ( Velika vijećnica ) s početkom u 11,00 sati. 

Opsežan je dnevni red, uz aktualni sat tu je i 25.točaka od donošenja I.izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2019.godinu s projekcijom za 2020. i 2021.godinu, donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna LSŽ-e za razdoblje od 01.01. - 31.1.2018. godinei Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e LSŽ-e za 2018.godinu, donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja LSŽ-e za 2018.godinu; , donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna LSŽ-e za razdoblje 1.1. - 30.06.2019. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC- za razdoblje 1.1. - 30.6.2019. godine; donošenje Zaključka po Izvješću Uprave o stanju i poslovanju trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2018.godinu, JU RA Lira-e , JU Zavoda za prostorno uređenje LSŽ-e za 2018.godinu;, Izvješće o stanju zaštite od požara, donošenje procjene rizika od velikih nesreća na području LSŽ-e, ; donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj; davanje suglasnosti na Odluku o nabavi cestovnih motornih vozila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe, ; donošenje Odluke o namjeri pristupanja Udruzi "Nikola Tesla Network - Mreža Nikola Tesla", ; donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise; , donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području LSŽ-e, i dr. 

I.B.  

Novalja.coom