Lika nekretnine

Nova Uredba o kontroli životinja i robi koja ulazi u EU

Objavljeno: 29.11.2019

OTOČAC - Od 14. prosinca ove godine počinje se primjenjivati Uredba (EU) 2017/65 kojom se utvrđuje novi pravni akt za provjeru ispravne primjene zakonodavstva Unije o hrani i hrani za životinje odnosno poljoprivredno- prehrambenom lancu. 

Ovom Uredbom uspostavlja se jedinstveni pravni okvir kojim se definiraju postupci za obavljanje službenih kontrola na životinjama i robi kada ulazi u Uniju iz trećih zemalja preko određenih  graničnih kontrolnih postaja. 

Novi pravni okvir je posebno značajan jer uspostavlja ujednačene postupke obavljanja službenih kontrola i drugih aktivnosti za inspekcijske službe Državnog inspektorata Republike Hrvatske i otpremnike u međunarodnom prometu kao subjekte odgovorne za pošiljke kada najavljuju pošiljke životinja  roba za obavljanje službenih kontrola GKP. 

U skladu sa novim pravilima, otpremnici u međunarodnom prometu kao subjekti odgovorni za pošiljke moraju unaprijed najaviti i predstaviti nadležnoj GKP, u svrhu obavljanja službenih kontrola, sve pošiljke životinja i roba koje podliježu kontrolama na granici kada se unose u Uniji iz trećih zemalja. Za prijavu i predstavljanje pošiljaka za obavljanja službenih kontrola na GKP subjekti odgovorni za pošiljke moraju koristiti obrazac Zajedničkog zdravstvenog dokumenta u kojeg su obavezni izrađivati u TRACES NT sustavu. TRACES NT sustav je jedan od mrežnih aplikacija kojom upravlja Komisija i svi korisnici koji se žele prijaviti u ovaj sustav prethodno se moraju prijaviti na servis EU Login radi provjere njihove autentičnosti. 

Kako bi otpremnicima u međunarodnom prometu bilo jednostavnije pristupiti gore navedenim mrežnim aplikacijama Državni inspektorat je izradio „Upute za prijavu na EU Login i TRACES NT sustav za osobe odgovorne za pošiljku“ u kojima su detaljno razrađeni i slikovito opisani svi postupci prijave koji će biti objavljeni na službenim stranicama Državnog inspektorata, doznajemo u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Otočac.

M.K.

 

Novalja.coom