Lika nekretnine

Objavljen 1. FLAG natječaj - Mjera 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja

Objavljeno: 17.12.2019

Dana 17.12.2019. LAGUR Tramuntana objavio 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. - 2020. (LRSR) za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 805.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.

Rok za podnošenje prijava teče od 03.02.2020. do 30.04.2020.

Prihvatljivi prijavitelji su oni koji imaju sjedište/prebivalište na ribarstvenom području LAGUR-a Tramuntana (Senj, Novalja, Rab, Karlobag i Lopar) te koji su:

- jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, ustanove u javnom vlasništvu

- fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća 

- organizacije civilnog društva

- tusitičke zajednice

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje

 

LAGUR Tramuntana / P.A. 
 

Novalja.coom