Lika nekretnine

Blagoslov u C. Kalu odmah po Novoj godini, a u Kompolju 7. siječnja

Objavljeno: 31.12.2019

KOMPOLJE – Iako nije domaći čovjek (kojega li lokalnoga rasizma!), don Angjelo se u blagoslovu kuća drži staroga adeta (kojega li lijepoga hrvatskog izraza!), ne će on, don Angjelo, krenuti po blagoslovu prije nego se završe božićni blagdani, a oni završavaju sa Sveta tri kralja. A tako je bilo pok je svijeta i vijeka, pop je išao po kućama od Sveta tri kralja i morao je blagoslov domiriti najkasnije do sv. Fabijana i Sebastijana, jer toga dana mogu krenuti mačkare, a pop i mačkare ne mogu zajedno, ma nikako. Zato će blagoslov obitelji u Kompolju početi tek 7. siječnja, da se zna. Doduše, odstupit će malo od blagoslova trikraljske vode, ipak će je blagosloviti u nedjelju na misi, 5. siječnja.

Ali, blagoslov kuća u Crnom Kalu obavit će ipak nešto ranije – 2. i 3. siječnja. Ipak on ima pod sobom tri plovanije: Kompolje, Brlog i Vratnik (pola biskupije), treba to sve obići i blagosloviti. Srećom nema snijega, a on je, don Angjelo, ipak Dalmatinac, da Bog prosti njemu i nama.

M. K.

 

Novalja.coom