Lika nekretnine

Grad Senj donio nekoliko Odluka kao pomoć građanima u vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom COVID-19

Objavljeno: 02.04.2020

S obzirom na kriznu situaciju, uzrokovanu pandemijom korona virusa COVID-19, u kojoj se nalaze stanovnici cijele Republika Hrvatska, a tako i građani Grada Senja i okolice, Gradonačelnik Grada Senja Sanjin Rukavina zajedno sa svojim suradnicima razmotrio je i donio nekoliko Odluka, kojima će olakšati građanima Grada Senja i okolice da lakše prebrode ovu krizu.

1. Zbog obustave rada Dječjeg vrtića Travica počevši od 16. ožujka 2020. g. za roditelje korisnike usluga predškolskog odgoja i obrazovanja mjesečna cijena usluge obračunati će se sukladno broju dana korištenja usluge

2. Poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, odobrava se na vrijeme od 4 mjeseca počevši od 01. travnja 2020. g. odgoda plaćanja

- Zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Senja

- Zakupnine za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte

- Komunalne naknade

- Spomeničke rente

- Zakupnine za poslovne prostore Grada Senja koji su dani na upravljanje GKD Senj d.o.o. i Gradskom muzeju Senj

3. Za najamninu stanova u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Senja i komunalnu naknadu za sve stambene i garažne prostore neće se obračunavati zakonska zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje

4. Preporuča se GKD Senj d.o.o. donošenje odluke o ukidanju naplate parkiranja na parkiralištima pod naplatom na području Grada Senja

Navedene odluke primjenjivati će se do ukidanja mjera donesenih od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Odgoda poduzetnici

Zatezne kamate

Naplata parkinga GKD

Odluka- dječji vrtić

 

GRAD SENJ / I.B. 

Novalja.coom