Lika nekretnine

Produženje rokova provedbe projekta koji se financiraju sredstvima EU strukturnih i investicijskih fondova

Objavljeno: 14.04.2020

OTOČAC – U svezi sredstava potpore iz EU strukturnih i investicijskih fondova o mogućnosti produženja rokova provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova, a s obzirom na izvanredne okolnosti uslijed pandemije korone, nadležna državna tijela odlučila su sljedeće:

1.     Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond):

 • za projekte koji se provode temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a čije razdoblje provedbe završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020., produžava se razdoblje provedbe za tri mjeseca (računajući od prvog sljedećeg dana od dana dovršetka razdoblja provedbe pojedinog projekta utvrđenog ugovorom);
 • za korisnike bespovratnih sredstava, a čija obaveza povrata sredstava po osnovi odluke nadležnog tijela dospijeva u ožujku, travnju ili svibnju 2020., produžava se rok za povrat sredstava za 90 dana (računajući od prvog sljedećeg dana od posljednjeg dana roka u kojem je korisnik obavezan izvršiti povrat sredstava; ova se mogućnost primjenjuje i na slučajeve u kojima je odobrena obročna otplata sredstava);
 • korisnici ne moraju poduzimati nikakve radnje vezane uz navedena produženja.

 

2.     Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj):

 • korisnicima koji su sklopili ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a nisu podnijeli drugi dio zahtjeva za potporu, rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu bezuvjetno je produljen za 90 kalendarskih dana
 • rok za dostavu dokumentacije iz provedenog postupka nabave ili javne nabave se bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana;
 • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju je određen rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma (od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava), rok za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma se bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana;
 • korisnicima kojima je izdana odluka o dodjeli sredstava, a ugovorom o financiranju odnosno odlukom o dodjeli sredstava je određen rok za podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu ili rok za podnošenje zahtjeva za isplatu prve rate, navedeni rokovi se bezuvjetno produljuju za 90 kalendarskih dana;
 • korisnicima kojima je Agencija za plaćanja izdala odluku ili drugi akt kojim je definiran rok za provedbu aktivnosti, taj se rok bezuvjetno produljuje za 90 kalendarskih dana;
 • prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu ili zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će uzeti u obzir novonastalu situaciju i uvažit će utjecaj tih izvanrednih okolnosti na pojedine obveze korisnika;
 • Agencija za plaćanja će uzeti u obzir novonastalu situaciju kod poštovanja rokova za dostavu odgovora na zatražene dopune, ispravke i obrazloženja od strane korisnika;
 • korisnici ne moraju slati zamolbe za produljenje roka i čekati odobrenje, budući da će Agencija za plaćanja svim korisnicima aktivirati produljenje od 90 dana u sustavu AGRONET te će korisnici moći slobodno podnositi zahtjeve do novog roka.

3.    Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. - 2020 (Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

Za sada službena odluka ili obavijest Ministarstva poljoprivrede nije donesena, no ista se očekuje – obavještavaju iz Hrvatske gospodarske komore.

M.K.

 

Novalja.coom