Lika nekretnine

600 milijuna kuna za beskamatne kredite za turizam

Objavljeno: 17.04.2020

OTOČAC - Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak su sporazumom o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti, omogućili poduzetnicima u turizmu odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a od čak 600 milijuna kuna. Samo Ministarstvo turizma je osiguralo za ovu potrebu 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamata. Također će biti i subvencioniranja kamatnih stopa do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID-19. Svrha ovih mjera je naravno očuvanje radnih mjesta, zadržavanje likvidnost i spremnost za nastavak aktivnog i uspješnog poslovanja.

U sklopu nove kreditne linije HBOR-a omogućava se osiguranje kredita policama osiguranja kredita za obrtna sredstva za izvoznike, koje u ime i za račun Hrvatske izdaje HBOR, ili jamstvima HAMAG-BICRO-a.

Sredstva iz kreditne linije namijenjena su subvencioniranom kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranim djelatnostima smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj) te pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, katering, ostalo), kao i iznajmljivanja plovila te za putničke agencije i organizatore putovanja.

Poduzetnici će zahtjeve za odobrenje kredite podnositi izravno HBOR-u, koji će i odobravati sredstva na rok do pet godina, uz poček od godine dana. Kamatna stopa će zbog subvencije Ministarstva turizma biti nula posto za vrijeme otplate do tri godine, dok bi u četvrtoj i petoj godini otplate bila 1,5 posto.

Osiguranje kredita bit će policama osiguranja kredita ili jamstvima HAMAG-BICRO-a, a najniži iznos kredita koji se može tražiti je 100.000 eura, dok je najviši ograničen na 1,25 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti.

Sredstva će se moći koristiti za financiranje plaća, režijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turističke sezone te obveza prema dobavljačima i za ostale troškove, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama te obveza za PDV-a – moglo se doznati iz Ministarstva turizma.

M.K.

 

Novalja.coom