Lika nekretnine

Sutra elektronička sjednica Skupštine Ličko-senjske županije

Objavljeno: 26.04.2020

GOSPIĆ – Bit će to po prvi put na ovakav način, sutra, 27. travnja, bit će održana elektronička sjednica Skupštine Ličko-senjske županije s početkom u 10 uri. A već samim time će ova sjednica biti i posve specifična.

Dnevni red s materijalima objavljen je i web stranici Županije. Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona bit će završno do 11 sati. A glasovat će se od 11 do 12 sati elektroničkim putem.
Na dnevnom redu je mnogo točaka, pored (neizbježnog) aktualnog sata

1.Usvajanje zapisnika sa VIII. sjednice Županijske skupštine;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Ličko-senjske županije;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije;
4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za izračun plaća i naknade te ostvarivanja drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije;
6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije;
7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela; 
8. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2020. godini;
9. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardnima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Gospić, Doma zdravlja Otočac, Doma zdravlja Novalja, Doma zdravlja Senj i Doma zdravlja Korenica;
11. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja;
12. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu;
13. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2020. godinu;
14. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2019. godinu;
15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Jasne Đerić iz Zagreba;
16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Jelene Špoljarić iz Plitvičkih jezera;
17. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Marije Marton iz Plitvičkih jezera;
18. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Zorana Grbića iz Plitvičkih jezera;
19. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Helene Grisogono iz Zagreba;
20. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Vlatka Škarice iz Zagreba;
21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Željka Cvetkovića iz Zagreba;
22. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Igora Grisogona iz Plitvičkih jezera;
23. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Darka Pavlića iz Plitvičkih jezera;
24. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije;
25. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije.

A kako će sjednica Skupštine proteći, bit će to jedno jamačno i zanimljivo iskustvo. Na daljinu.

M.K.

 

Novalja.coom