Lika nekretnine

Kako se piše naziv virusa?

Objavljeno: 27.04.2020

OTOČAC – I dok smo zasuti i opsjednuti pandemijom korone, može se činiti posve beznačajno kako napisati naziv tog virusa. Jer može se naći više varijanti, poput korona virus, koronavirus ili pak latinski naziv coronavirus ili corona virus.

Evo što o tome kaže Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje:

U hrvatskome se standardnome jeziku taj naziv preporučuje pisati kao koronavirus, dakle fonetizirano i malim početnim slovom. Umjesto latinskoga naziva Coronavirus, koji se prema pravilu hrvatskome jeziku ne sklanja, prilagođeni oblik koronavirus morfološki se može uklopiti i u sklonidbenu paradigmu hrvatskoga jezika (zaraza koronavirusom, mjere suzbijanja širenja koronavirusa), a s obzirom na to da koronavirus nije samo jedan, nego postoji više vrsta toga virusa, upotrebljava se i njegov množinski oblik koronavirusi.

Tako , eto, preporuča Institut.

M.K.

 

Novalja.coom