Lika nekretnine

Preporuke za treninge u športskima objektima

Objavljeno: 13.05.2020

OTOČAC – Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je ovih dana preporuke za provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti. 

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenim športskim objektima radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na fitness centre, rekreacijske centre i športsko-rekreacijske centre, uključujući teretane i sve oblike športskih dvorana.

Održavanje treninga i drugih aktivnosti dopušta se svim športašima te korisnicima sadržaja u zatvorenim športskim objektima uz pridržavanje preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.

A tu je cijela hrpa tih mjera, koje se mogu pročitati na stranicama HZJZ.

M.K.

 

Novalja.coom