Lika nekretnine

Zakazana X. (elektronička) sjednica Skupštine LSŽ

Objavljeno: 20.05.2020

OTOČAC – Predsjednik Skupštine Ličko-senjske županije sazivao je (elektroničku) X. sjednicu za 26. svibnja (utorak), s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu se nalaze sljedeće točke:

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine,
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za sufinanciranje Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije,
3. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu,
4. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža),
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja),
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji,
7. Donošenje Odluke o odgodi naplate koncesijskih naknada za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu,
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj,
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja,
10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporeda sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2020. godini,
11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Osnovne škole Lovinac,
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Opće bolnice Gospić u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb,
13. Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine,
14. Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine,
15. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2019. godinu,
16. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2019. godinu,
17. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2019. godinu,
18. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2019. godinu,
19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2019. godinu,
20. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2019. godinu,
21. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2019. godinu,
22. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2019. godinu,
23. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2019. godinu,
24. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice športova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu,
25. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Maria Biondića iz Otočca.

 

M.K.

 

Novalja.coom