Lika nekretnine

Ne pogonu prerade opasnog otpada u blizini Gacke!

Objavljeno: 23.06.2020

Na adresu našeg portala stiglo je sljedeće priopćenje udruge Baštinice iz Otočca:

Udruga Baštinica iz Otočca podržava Građansku inicijativu Perušića u njihovu protivljenju namjeri tvrtke Grit Inter d.o.o. da se u halama bivše ciglane u Perušiću reciklira grit za pjeskarenje u količini od 40 tisuća tona godišnje.

Budući da je grit izuzetno toksičan materijal, koji je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom svrstan u OPASNI otpad, smatramo potpuno neprihvatljivim da se njegova prerada i recikliranje odvijaju u blizini osjetljivog i nama dragocjenog eko-sustava kakav je područje rijeke Gacke.

Lokacija zahvata izgradnje i korištenja proizvodne hale nalazi se unutar osjetljivog područja namijenjenog zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju Jadranski sliv – kopneni dio, a u sklopu grupiranog vodnog tijela pukotinsko-kaverozne poroznosti Lika – Gacka. Samo 3 kilometra dalje od lokacije pogona počinje IV. zona zaštite izvorišta rijeke Gacke. Laički rečeno, pogon prerade grita odvijao bi se na propusnom krškom području gdje svaka ispuštena voda završava u podzemlju, u ovom slučaju u gackom podzemlju, a u konačnici u našim slavinama.  

Mi nemamo snagu zaustaviti moćnike i profitere, ali nećemo ni šutjeti. Ne pripadamo političkom miljeu, među nama nema političara, i baš zato izražavamo naše građansko pravo neslaganja s gospodarskim programima koji mogu ozbiljno ugroziti ljudski život i opasni su za okoliš.

Smatramo da se izgradnja i rad ovakvog pogona u Perušiću, u blizini kuća, u središtu naselja, u neposrednoj blizini Perušićkog potoka, na terenu podzemno povezanom s bazenom Gacke i mnogobrojnim njenim izvorima, NE SMIJE dozvoliti.

Grit je otpad koji predstavlja opasan rizik za zdravlje i život ljudi te za prirodnu ravnotežu općenito - karcinogen je, nadražujući, toksičan i mutagen. Stanovnici Obrovca uspjeli su prosvjedima postići da se ovaj opasni otpad ne prerađuje u njihovu kraju. Pomozimo stanovnicima Perušića da ne postanu pokusni zamorci za ovaj opasan projekt. Pokažimo neslaganje s mogućnošću da nam Gacka doživi ekocid.

Peticija kojom građani izražavaju protivljenje izgradnji pogona za recikliranje grita u Perušiću može se potpisati sutra, u srijedu, 24. lipnja 2020., na štandu Građanske inicijative Perušića na gradskoj tržnici u Otočcu u prijepodnevnim satima (8-12).

KUBS Baštinica

 

Foto: ilustracija (otpadni grit u Obrovcu - Zadarski list)

Novalja.coom