Lika nekretnine

Svi za krš! Svi za Gacku!

Objavljeno: 24.07.2020

Naša ih generacija, mlađi i stariji, mora sačuvati. Zadnji vlak, moramo shvatiti da kod nas ne smije biti prljave industrije, ne smije se graditi nauštrb zaštićenih krajobraza i lokaliteta.
Ako već ne znamo, ne možemo i nemamo novaca prezentirati sve te ljepote na pravi način, sačuvati ih možemo.
U nastavku reagiranje i akademika Ivana Gušića - pamet je pamet.

Baštinica

 

Novalja.coom