Lika nekretnine

Potpore HZZZ-a za očuvanje radnih mjesta do kraja godine

Objavljeno: 10.09.2020

OTOČAC -  Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio nastavak dodjeljivanja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine i to u sljedećim djelatnostima:

• Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
• Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom;
• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
• Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova i TV programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
• Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
• Ostale uslužne djelatnosti samo pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Najveća se izmjena odnosi na to da će svi poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili kojima je na bilo koji način ograničen rad odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) moći koristiti ovu mjeru. Navedeno se odnosi na sve djelatnosti.

Visina potpore ostaje neizmijenjena te će se isplaćivati u iznosu 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Isplate će se vršiti do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Važno je napomenuti kako poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama stožera civilne zaštite  ili kojima je na bilo koji način ograničen rad tim odlukama ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60 posto te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem nisu radili sukladno odlukama stožera.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60 posto u odnosu na isti mjesec 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Ova potpora ne će se moći odobriti:
- za radnike zaposlene nakon 31. kolovoza 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja;
- poslodavcima koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru;
- obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s 15. rujna do 15. listopada 2020. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan ove godine.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s 16. listopada do 15. studenoga odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za listopad ove godine.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s 16. studenoga do 15. prosinca 2020. g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za studeni.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 16. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. g. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za prosinac ove godine – obavještavaju iz Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Otočac.

M.K.

 

Novalja.coom