Lika nekretnine

Ekološka labilnost krškog okoliša Srednje Like i Gacke - druga tribina

Objavljeno: 16.10.2020

OTOČAC – U četvrtak večer održana je u Gackomu pučkom otvorenom učilištu druga po redu tribina koju je održao prof. dr. Dane Pejnović pod nazivom Ekološka labilnost krškog okoliša Srednje Like i Gacke. A sve je to Udruga Baštinica i s Perušićanima organizirala povodom otvaranja pogona u Perušiću o obradi grita, koji nastaje pjeskarenjem brodova i drugih metalnih konstrukcija, što se smatra opasnim otpadom, a samim time predstavlja i veliku opasnost za ekološki sustav (koliko god se neki trudili to opovrći), odnosno površinske i podzemne vode, osobito one koje tvore rijeku Gacku.

Pejnović je istakao da je u fokusu suvremenog interesa javnosti namjera pokretanja pogona za reciklažu otpadnog grita u Perušiću, unatoč konsenzualnom protivljenju javnosti, vodećih znanstvenih ustanova (HAZU) i stručnjaka iz različitih područja znanosti. Temeljni je razlog protivljenja tom pogonu što, prema Pravilniku o katalogu otpada, grit spada u kategoriju opasnog otpada, a Perušićko polje hidrografski je čvor Srednje Like (glavnina voda krškim podzemljem drenira se prema vrelima Gacke, dok manji dio površinski otječe prema koritu rijeke Like, odnosno akumulaciji Kruščica).

Pokretanje takvog pogona imalo bi dugotrajne negativne učinke s dalekosežnim posljedicama za okoliš i zdravlje stanovništva, kako općine Perušić i grada Otočca, tako i šireg područja Like. Negativan ekološki utjecaj očitovao bi se u potencijalnoj izloženosti mjesnog stanovništva danonoćnoj buci  (doprema 240 t grita/dan), kontaminaciji opasnim otpadom (nusprodukt recikliranja 40.000 t otpadnog grita – 12 t opasnog otpada godišnje), onečišćenju zraka toksičnim nanočesticama koje bi se kao aeropolutanti akumulirali na zemljištu, vegetaciji i vodenim površinama, ispuštanju tehnološke vode u sustav javne odvodnje (s trajnim i ireverzibilnim utjecajem na vodeni okoliš), što bi kumulativno izravno i posredno ugrozilo zdravlje stanovništva.

Pokretanje takvog pogona u dubokoj je suprotnosti s temeljnim načelom prostornog planiranja u segmentu gospodarenja otpadom, prema kojem se pri odabiru lokacije izuzimaju iz razmatranja dijelovi prostora koji zbog objektivnih razloga  (vodozaštita, ekološki labilna područja, blizina naselja i dr.) ne dolaze u obzir za lokaciju objekata gospodarenja otpadom.

U skladu s izloženim treba upozoriti da je potencijalni pogon za recikliranje grita u Perušiću nespojiv je s labilnom ekološkom ravnotežom krške prirodne osnove Srednje Like i Gacke, da je zbog objektivne prijetnje okolišu i zdravlju stanovništva šireg područja Like, namjeru pokretanja pogona za recikliranje grita nužno je u najkraćem roku stornirati, da se održivi razvoj Like, kao dijela zone dubokog krša Dinarida, treba isključivo temeljiti na biofizičkoj nosivosti ekosistema tog dijela Hrvatske – istako je prof. Pejnović.

M.K.

 

Novalja.coom