Lika nekretnine

Ptičja gripa – za sada nije zoonoza

Objavljeno: 22.11.2020

OTOČAC - Nastavno na potvrdu prisutnosti virusa influence ptica podtipa H5N8 na farmi purana na području Koprivničko-križevačke županije jučer je održana prva sjednica Nacionalnog kriznog stožera.   

Prvi sastanak Stručnog tijela održan je 19. studenoga 2020. godine na kojem su razmijenjena mišljenja  i usuglašene smjernice za postupanje po pitanju pojave influence ptica u našoj zemlji.  

Osim osnivanja  Nacionalnog kriznog stožera i Stručnog tijela za kontrolu i suzbijanje influence ptica na području Republike Hrvatske, osnovan je i Lokalni krizni stožer za područje Koprivničko-križevačke županije čija je zadaća koordiniranje kontrole i suzbijanja influence ptica na lokalnoj razini.   

Provođenje mjera na predmetnoj farmi je u tijeku i podrazumijeva eutanaziju sve peradi zatečene na farmi, a eutanazija se provodi pod nadzorom Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske.   

Osim mjera na predmetnoj farmi određeno je „ugroženo i zaraženo područje“ te će se sukladno tome po objavi Naredbe o provođenju mjera na zaraženom i ugroženom području dodatno odrediti mjere koje će se provoditi na tom području.      

Ministarstvo poziva sve posjednike peradi da se pridržavaju propisanih mjera, da svaku sumnju na pojavu simptoma bolesti prijave ovlaštenim veterinarskim organizacijama na svojem području.    

Zbog velikog interesa javnosti ponavljamo da prisutni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi, odnosno da ima zoonotski potencijal – priopćavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

M.K.

 

 

Novalja.coom