Lika nekretnine

Zakazana sjednica Skupštine LSŽ

Objavljeno: 19.02.2021

OTOČAC – Zakazana je 15. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati

elektroničkim putem 26. veljače, s početkom u 9 sati. Predloženi dnevni red je nadasve izdašan:

Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa XIV. sjednice Županijske skupštine;

2. Donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu;

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije;

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije;

5. Donošenje Odluke o IX. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Ličko-senjske županije;

6. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2021. godini;

7. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini;

8. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2021. godini;

9. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godinu;

10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godinu;

11. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) planadavanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine;

12. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2021. godinu;

13. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k. č. br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje;

14. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k. č. br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje;

15. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru «Gradska plaža» k.o. Karlobag, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže;

16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji;

17. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu izvorišta Bačvice k.o. Prizna;

18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije;

19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine;

20. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2021. godinu;

21. Donošenje Odluke o osnivanju ustanove Razvojni centar Ličko-senjske županije;

22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju Doma za starije i nemoćne osobe Gospić, Doma za starije i nemoćne osobe Otočac i Doma za starije i nemoćne osobe Udbina u Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije;

23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije;

24. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica;

25. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena Statuta OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj;

26. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena Statuta OŠ Donji Lapac;

27. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije;

28. Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije.

 

I.B.

Foto: arhiv

 

Novalja.coom