Lika nekretnine

Zakazana 2. sjednica Skupštine LSŽ

Objavljeno: 22.07.2021

GOSPIĆ – Predsjednik Skupštine Ličko-senjske županije Marijan Kustić zakazao je 2. sjednicu Skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 28. srpnja 2021. godine (srijeda), s početkom u 9 sati.

Dnevni red je obiman:

 • Aktualni sat,
 • 1. Usvajanje Zapisnika sa I. Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine,
 • 2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu,
 • 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko – senjske županije za 2020. godinu,
 • 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini,
 • 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini,
 • 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine,
 • 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Lučkoj upravi Novalja,
 • 8. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Ličko-senjsku županiji,
 • 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije,
 • 10. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Projekta «Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru Doma zdravlja»,
 • 11. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt «Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji», Kodni broj: UP.02.1.1.13.0453,
 • 12. Donošenje Zaključka po Izvještaju o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu,
 • 13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko[1]senjske županije LIRA –e za 2020. godinu,
 • 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije,
 • 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj,
 • 16. Donošenje Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine,
 • 17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije,
 • 18. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,
 • 19. Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor Lika ceste d.o.o. Gospić,
 • 20. Donošenje Odluke o prijedlogu Uprave trgovačkog društva LIKA CESTE d.o.o. Gospić.

 

I.B.

 

Novalja.coom