Lika nekretnine

Tko to Senjane dovodi u zabludu glede vode?

Objavljeno: 06.08.2021

OTOČAC - Ovih dana u Senju se „podigla“ senjska bura oko vode koju piju Senjani pa tako objava na jednoj od društvenih mreža više manje kaže sljedeće:… Voda za piće u Senju je izuzetno loša i ima boju, okus i miris. Krivimo je za puno oboljenja od trbušnih viroza do karcinoma (!). Projekt izgradnje akumulacije Kosinj u svojoj konačnici ima za cilj akumulirati dovoljno vode i za izgradnju HE Senj2, ali i novi cjevovod za pitku vodu koja bi opskrbljivala Hrmotine pitkom vodom visoke kvalitete rijeke Gacke. Sada Senjani piju rijeku Liku, koja je zagađena fekalijama grada Gospića i rijeku Gacku, a obje se slijevaju u jezero i iz jezera odlaze u HE Senj i na Hrmotine. Cilj novog projekta vode za piće je zahvat vode u predjelu Vivoza  kod caffe Bumerang i transportirati je do Hrmotina. Spriječeno je izglasavanje te točke dnevnog reda. Autor objave se pita što rade senjski političari po pitanju rješavanja pitke i kvalitetne vode za grad Senj. Autor kaže ako se odbaci ovaj projekt da će Senj piti još lošiju vodu, čak iz dva jezera, vodu koja može biti samo tehnička voda i ništa više i nema tih filtera koji je mogu pročistiti…..

Objava je javna pa je red da ju se javno i komentira.

Što se tiče same objave, u istoj nije pronađen niti jedan ispravan navod pa najbolje da krenemo redom.

Za senjsku vodu autor navodi da ima boju, okus, miris, uzrok je brojnih oboljenja pa čak do karcinoma. Autor objave je javno iznio teške zapravo zastrašujuće optužbe na koje bi inspekcija isti tren trebala reagirati. Ako se radi o obolijevanju građana stvar s vodom je izmakla kontroli. Moraju reagirati sanitarne inspekcije, gradske službe, Zavod za javno zdravstvo i prozvani senjski političari. A i pitamo se zašto autor objave sam ne prijavi takve sumnje nadležnim institucijama s obzirom da je s nekima i u rodbinsko prijateljskim vezama. Ako je takva situacija sa senjskom vodom već godinama, a nitko ništa nije poduzeo, onda bi netko za to trebao odgovarati.

Dalje autor objave navodi da projekt izgradnje akumulacije Kosinj ima osim HE Senj 2 za cilj i novi cjevovod za pitku vodu koja bi opskrbljivala Hrmotine pitkom vodom visoke kvalitete rijeke Gacke. Pozivamo autora objave da pokaže navedeno negdje u projektnoj dokumentaciji HEP-a ili u izvedenim studijama HEP-a jer odgovorno tvrdimo da u provedenim studijama i projektima za izgradnju Kosinja odnosno HE Senj 2 nema niti slova o novom cjevovodu za vodoopskrbu iz rijeke Gacke. To je vidljivo iz materijala koje nam je HEP na naš upit ljubazno dostavio.

Također bi bilo dobro da dostavi i te podatke o visokoj kvaliteti rijeke Gacke i što to znači za autora objave. Je li to neka njegova kvalifikacija ili neki službeni podatak?

Autor dalje navodi da sada Senjani piju rijeku Liku koja je zagađena fekalijama i rijeku Gacku. Raspolaže li autor podatcima o zagađenju odnosno kvaliteti vode rijeke Like? Zna li autor da grad Gospić ima izveden kanalizacijski sustav i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda? Na koje fekalije misli? Ako ima takve podatke pozivamo ga ponovno da ih predoči i da se ti podaci proslijede nadležnim službama kako bi iste poduzele potrebne radnje na otklanjanju problema, ali i sankcioniranju prekršitelja.

Dalje autor navodi da je cilj novog projekta vode za piće zahvat vode u predjelu Vivoza, navodi se kod kafića Bumerang. Opet se pitamo kojeg projekta? Odakle autoru objave ti podatci? Gdje i kada je odlučeno da će se izvesti zahvat vode na Vivozama i ono najbitnije na osnovu čega je to netko (ako je) zaključio?

Dalje autor navodi da ako se odbaci taj projekt (opet se pitamo koji projekt?) da će Senj piti još lošiju vodu (koja je to voda lošija od one koja izaziva karcinom, kako je naveo autor?) i da nema tih filtera koji je mogu pročistiti. Autor se razumije i u filtere vode ili su to opet puka naklapanja?

Puno je tom objavom rečeno, a ništa nije rečeno. Pitamo se je li autor objave imao „pomagače u dizanju bure“, možda neke od svojih kolega?

A sad da pokušamo i objasniti neke stvari. Do sad je dosta građana Senja živjelo u zabludi da piju istu vodu kao što pije Sv. Juraj, Rab i Pag. Dijelom je to točno, a većim dijelom netočno. Ispostavilo se da su sa kvalitetom vode zadovoljni od Sv. Jurja do Novalje, a jedino Senjani nezadovoljni. Je li do Senjana ili do vode? 

Treba javno reći da u Senju postoje dva komunalna poduzeća zadužena za vodoopskrbu. Vodovod Senj i Vodovod Hrvatsko primorje-južni ogranak. Trebalo bi provjeriti, ali vjerojatno je to jedini grad u Hrvatskoj koji ima takav slučaj. I zamislite sada apsurda za grad Senj, a još više za Senjane, dva komunalna poduzeća zadužena za vodoopskrbu građana, a građani se žale na kvalitetu vode. Možda bi trebalo oformiti treće komunalno poduzeće s trećim ustoličenim direktorom, tehničkim direktorom i svom popratnom svitom da riješi problem vode? Možda neki glazbeni umjetnik?  Koliko nam je poznato, oba komunalna poduzeća koriste dijelom vodu s Hrmotina s istog zahvata, a stvar je dalje u obradi i distribuciji vode. Zašto svih ovih godina nije bilo političke volje da grad Senj, kao i svi drugi gradovi Hrvatske, ima jedno komunalno poduzeće odnosno da svoja dva komunalna poduzeća poveže u jedno, pitanje je za političare. Je li racionalno u jednom gradu imati takva dva poduzeća, uz to imati i dva skupa uređaja za obradu vode, duple zgrade, silnu duplu mehanizaciju i opremu kao i radni kadar, a naravno i dupli rukovodeći kadar, a tu su i „nestašna djeca“. Sve duplo, nešto troduplo, a građani Senja nezadovoljni.

Kad se stvari malo detaljnije sagledaju onda se dolazi do zaključka da možda i nije najbitnije odakle se uzima voda nego kako se s njom dalje postupa i upravlja dok ne dođe do građana. Izgleda da su Senjanima svi krivi osim njih samih.

Što se tiče Hrmotina, evo još nekoliko opećepoznatih spoznaja. Radi se o zahvatu vode iz dolaznog tunela s  Gusić jezera (zapravo retencije). Radi se o vodama rijeka Like i Gacke u podjednakim omjerima. To je prvenstveno voda namijenjena HEP-u za proizvodnju struje za što HEP ima dozvole i uvijete propisane u tom vremenu kad je sustav građen 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Možda je došlo vrijeme da se i te dozvole preispitaju i prilagode današnjem vremenu s obzirom da je već prošlo 60 godina, a u tih 60 godina se štošta promijenilo. HEP za tu vodu nešto i plaća „oštećenim“ stranama (Gospić, Perušić, Otočac, čak i Senju plaća). A gdje je tu voda za vodoopskrbu? Kakve su dozvole izdane za taj zahvat? Za taj zahvat je 80. godine prošlog stoljeća izdana „depeša“ kao privremena dozvola za zahvat vode za potrebe vodoopskrbe. Zašto privremena? Računalo se s tim da će se za vodoopskrbu Podgorja i otoka pronaći voda na priobalnoj strani jer je općepoznato da to podneblje obiluje što većim što manjim izvorima od kojih je negdje i kupanje u moru tako ugodno da zebu prsti kao da se direktno u Gacki kupaš. Neki u Podgovrju imaju i „privatne“ izvore o kojima se ne smije javno niti govoriti.

Nije racionalno niti logično vodu za vodoopskrbu zahvaćati s kontinentalne strane Velebita i kilometarskim cijevima i tunelima je voditi kroz Velebit, pritom više puta klorirati, kako bi se prevela na drugu stranu planine kada ona i tako prirodno podzemljem gravitira prema  Jadranskom moru. Možda je još od tud krenula ideja o dva komunalna poduzeća pa ako jedan zakaže i ne pronađe vodu, možda će drugi. Čini se da su se prevarili. U ovih 40 i kusur godina dva komunalna poduzeća nisu pronašla vodu, a možda je nisu niti tražili. Pa i zašto bi? Voda dolazi za džabe do Hrmotina i nikome se ništa ne plaća! Na Hrmotinama se zahvaća, ponovno se nikome ništa ne plaća. Gdje to još ima? E sad kako prikriti nerad u zadnjih 40 godina, već predložiti neko novo rješenje pa da se skrene pozornost s problema ili s nas samih. Hajmo sad predložiti zahvat vode neposredno iz Gacke i to iz Vivoza. I opet se „nestašna djeca“ prevariše. Kažu mjerenja da nema dovoljno vode u Gacki za takve manevre. I što sad? Kako opet priznati nešto jasno kao dan? Bolje nastaviti gurati glavu u pijesak pa će se s vremenom nešto negdje prelomiti, obično to bude tamo gdje ne treba. Kola su se zakotrljala, a ne zna se ni kamo idu ni tko s njima upravlja. Po putu su narasli i apetiti pa se građanima Senja prezentira da se to sve radi za njih, a iza brda se valja druga priča. Opet tu nitko Senjane ne „obada“, rekli bi Dalmatinci, nego se planira kako da se još vode iz Gacke namakne ne samo za Rab i Pag, jer oni ionako nemaju problema s vodom, nego čak za Novi Vinodol. Netko se usudio javno to spomenuti na istoj društvenoj mreži kao što je i „objava autora“ pa je brzinom munje zastrašen i upozoren da o tome treba šutjeti jer je to „tajni plan“. Tajni plan? Ako je tajni, onda je u svojoj klici nepošten, prijevaran. Pa protiv koga mi tu ratujemo i tko je to tko se usudi voditi tajne ratove? Zar nam trebaju tajni planovi i tajne strategije? Zar planovi ne bi trebali biti javni, transparentni na dobrobit svih, a nikako da se koplja lome preko, kako neki misle, slabijih ili, kako drugi misle, zatucanih Gospićana, Perušićana, Vrhovljana, Otočana, Krasnara …? Pa ima li tome kraja. Kad se isuši Gacka možda se planira prepumpati more u Gacku pa će Otočac promijeniti svoje razvojne strategije i prebaciti se na morski turizam. S tim je kažu manje posla, a veća je zarada. Možda je to isto dio tajnog plana.

I još za kraj kaže autor da je povučena točka s dnevnog reda Županijske skupštine. Pa to je jedino razumno što se dogodilo u cijeloj ovoj gunguli oko takozvane „senjske vode“ koja je sve više, a najmanje senjska.

Povučena je točka s dnevnog reda Županijske skupštine vezano za donošenje odluke o izradi prostornog plana Ličko-senjske županije. Točkom se pokušalo ubaciti u prostorni plan županije vodozahvat na Gacki na još nepoznatoj lokaciji. Kako prikazati zahvat na nepoznatoj lokaciji? Vodozahvat za zahvaćanje vode u količini većoj nego što je cjelokupna potrošnja vode za piće u Ličko-senjskoj županiji. A još se ne zna točno za koga bi bila sva ta voda. Sve se to htjelo prezentirati kao dobrobit za županiju jer kako inače nešto uvrstiti u prostorni plan? Pitamo se za koju županiju? A sve to pod krinkom da Senjani piju lošu vodu. Pa zar nije bezobrazno da se uopće pokušalo?

Nije li vrijeme, podsjetimo da je ovo 21. stoljeće, kojim se toliko dičimo, vrijeme transparentnoga rada i poslovanja? Pa zar nije to vrijeme borbe za očuvanje prirodnog okoliša? Pa zar nije to vrijeme trezvenog promišljanja i znanstvene valorizacije svega što se čini, a ne lomljenja preko koljena? U ovom suludo nametnutom slučaju čini se da smo netom u godinama poslije 45. kada su drugovi iz „partije“ odlučivali o dobru „svoga naroda“. Znamo kako je to na području Gacke i Like ispalo. Katastrofalno je ispalo. Njima je elektrifikacija + industrijalizacija = socijalizam. A što je to ovima?

I.B.

 

Novalja.coom