Lika nekretnine

Poziv na uključenje u novu Školsku shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2021./2022.

Objavljeno: 31.08.2021

OTOČAC - Objavljeni su Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi, koji ostaje otvoren do 25. rujna 2021. godine i Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi koji ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2021./2022. U okviru Školske sheme voće i povrće će se ponuditi učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima osam razreda osnovnih škola, kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.  

Školska shema se provodi na području čitave Hrvatske od l. kolovoza ove. do 31. srpnja sljedeće godine. Cilj projekta je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane. 

U prošloj školskoj godini sudjelovale su 803 školske ustanove s 49 dobavljača i 289.686 učenika te je za njihovu prehranu utrošeno 639,5 t voća i povrća te 312.411 litara mlijeka i mliječnih proizvoda.  

Obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2021. godine, osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme trebaju do navedenog datuma ažurirati podatke o broju učenika u e-Matici – priopćava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

 

Novalja.coom