Lika nekretnine

Poziv na javnu tribinu radi katastarske izmjere na području NP Sjeverni Velebit

Objavljeno: 19.11.2021

KRASNO – Uprava Nacionalnog parka Sjeverni Velebit obavještavamo zainteresiranu javnost da je započela provedba katastarske izmjere na području dijela NP Sjeverni Velebit u cilju izrade novog katastarskog operata i obnove zemljišne knjige.

Rok izrade katastarske izmjere je 18 mjeseci. Pregledne karte obuhvata izmjera biti će izložene u prostorijama Uprave NP Sjeverni Velebit koje će koristiti djelatnici Geoprojekta d.d. iz Opatije.

Ove opsežne radove moguće je uspješno obaviti samo uz osobno sudjelovanje vlasnika katastarskih čestica i suradnju s institucijama i osobama koje će izvoditi opisane radove, stoga

Javna tribina će biti održana 24. studenoga (srijeda) u 17 uri u zgradi Uprave NP Sjeverni Velebit, na kojima će dobiti sve potrebne informacije o postupku provedbe katastarske izmjere.

Nositelji prava zakonski su obvezni po pozivu izvođača radova obilježiti, očistiti teren, te usuglasiti međe zajedno sa svojim susjedima prema stvarnom stanju na terenu, te pripremiti osobne podatke o nositeljima prava, tj. podatke o vlasnicima (ime prezime, adresa, OIB) i kopiju dokumentacije vezano za katastarske čestice i zgrade.

NpSV/M.K.

 

Novalja.coom