Lika nekretnine

Sjednica Županijske skupštine - 9. prosinca

Objavljeno: 01.12.2021

GOSPIĆ – Predsjednik Županijske skupštine  Marijan Kustić sazvao je sjednicu 9. prosinca (četvrtak) u 12 uri u Pučkom otvorenom učilištu dr. Ante Starčević.

Dnevni red je bogat i prebogat:

Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika s III. sjednice Županijske skupštine,

2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2020. godinu,

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2020. godinu,

4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2020. godinu,

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2020. godinu,

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2020. godinu,

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2020. godinu,

8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2020. godinu,

9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2020. godinu,

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2020. godinu,

11. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2020. godini,

12. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2021. godini,

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu,

14. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu,

15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2022. godinu s projekcijom plana za 2023. i 2024. godinu,

16. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

17. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s Financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

18. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

19. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

20. Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu,

21. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2022. godinu,

22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

23. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2021. godinu,

24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Lučkoj upravi Senj,

25. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

26. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Mreže hitne medicine za područje Ličko-senjske županije,

27. Donošenje Zaključka o izmjeni Mreže javne zdravstvene službe za područje Ličko-senjske županije – Dom zdravlja Otočac,

28. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Srednje škole Otočac,

29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Renate Bićanić iz Saborskog,

30. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ljubice Javorina-Šolaja iz Plitvičkih Jezera,

31. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Ličko-senjske županije,

32. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije,

33. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, sjednica će se održati elektroničkim putem, a o tome će se pravovremeno izvijestiti članovi te ostali sudionici Županijske skupštine.

 

I.B.

 

Novalja.coom