Lika nekretnine

U e-savjetovanju program državne potpore ribarstvu

Objavljeno: 08.03.2022

OTOČAC - Ministarstvo poljoprivrede je 4. ožujka 2022. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – korona. Ovom mjerom predviđena je pomoć ribarima, uzgajivačima i prerađivačima u sektoru ribarstva, za što je osigurano 50 milijuna kuna iz Državnog proračuna. Zahtjev za odobrenjem potpore je poslan na notifikaciju Europskoj komisiji, a prethodno je usklađen s paketom mjera Vlade Republike Hrvatske.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru ribarstva, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji korone.

Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem ublažavanja gospodarskih i socijalnih negativnih učinaka na sektor ribarstva i akvakulture te financijski pomoglo ovome sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje.

Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, nositelji dozvole za akvakulturu te subjekti koji obavljaju preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima na području poslovanja s hranom. Nadalje, za ostvarivanje potpore korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu radi korone ili pogođenost pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 18. ožujka ove godine – priopćava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

Novalja.coom