Lika nekretnine

Potpora za ovce i koze

Objavljeno: 10.03.2022

OTOČAC – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane korisnike da je 7. ožujka otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2022. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Zahtjevi za potporu podnose se do 16. svibnja ove godine.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige; da su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna ove godine ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna ove godine; da su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada ove godine; da su prisutna na gospodarstvu u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do 30. rujna ove godine, imaju evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu; da od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna ove godine, mora biti najmanje 70 posto grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj; koji sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige i da su nazočni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada ove godine.

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130 kuna po prihvatljivom grlu.

M.K.

 

Novalja.coom