Lika nekretnine

Javna tribina za geodetske podloge NP Sjeverni Velebit i SR Hajdučki i Rožanski kukovi

Objavljeno: 02.04.2022

KRASNO – Nacionalni park Sjeverni Velebit poziva sve zainteresirane na javnu tribinu na kojoj će biti predstavljen projekt Evidentiranja posebnih pravnih režima na zaštićenim područjima, skraćeno EPPR. Sudionici će na javnoj tribini pojasniti ciljeve i utjecaj projekta na zaštitu prirode, ali i na sveukupne odnose između javnih ustanova i privatnih vlasnika.

Državna geodetska uprava korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima u Hrvatskoj predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti. 

Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR Državna geodetska uprava za zaštićena područja obuhvaćena projektom organizira javne tribine. Za geodetske podloge NP Sjeverni Velebit i SR Hajdučki i Rožanski kukovi javna tribina će biti održana 7. travnja u Upravi Parka s početkom u 11 uri.

NPSV/M.K. 

Novalja.coom