Lika nekretnine

Sazvana VII.sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

Objavljeno: 21.04.2022

Predsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije Marijan Kustić sazvao je  VII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 27. travnja 2022. godine (SRIJEDA), u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 12.00 sati.

D n e v n i   r e d

Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika s V. sjednice Županijske skupštine

2. Usvajanje Zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine

3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2021. godinu

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu

6. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2021. godinu

7. Donošenje Zaključka po Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu

8. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Ličko-senjske županije

9. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Ličko-senjske županije prema dužnicima po kreditima odobrenim za poticanje razvoja poduzetništva na području Ličko-senjske županije

10. Donošenje Odluke o dopunama Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine

11. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2022. godinu

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj

14. Donošenje Odluke o o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2022. godini

15. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2022. godini

16. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

17. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije osobe Ličko-senjske županije u 2022. godini

18. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2022. godini

19. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu

20. Donošenje Odluke o ispravku pogreške u Odluci o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

21. Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela

22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva

23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjene Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Ličko-senjske županije

24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Otočac o obavljanju zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji dentalne medicine u Mreži javne zdravstvene službe, Goranu Cvitkušiću, dr. med. dent.

25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju projekta «Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana – ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalji»

26. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena Statuta Osnovne škole «ANŽ Frankopan» Kosinj

27. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa područje Nacionalnog parka «Plitvička jezera», vlasnika Vlatka Škarice iz Svete Nedelje

28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Helene de Grisogono iz Zagreba

29. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnika Miroslava Sumraka iz Plitvica Sela

30. Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Vrhovine)

31. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije

Nakon dužeg vremena vijećnici se ponovno vraćaju u staro - normalno i Skupština se održava fizički u velikoj vijećnici Grada Gospića uz pridržavanje propisanih epidemioloških uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

I.B. 

Novalja.coom