Lika nekretnine

Nacionalni plan razvoja akvakulture

Objavljeno: 26.07.2022

OTOČAC - Nacionalni plan razvoja akvakulture od 2022. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja, čija je izrada značajna prvenstveno u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Hrvatskoj, ali posljedično i u kontekstu daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture. U planu su naglašena četiri posebna cilja: povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti sektora akvakulture, jačanjem sektora akvakulture doprinijeti obnovi gospodarstva te unaprjeđenju uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima te poticanje inovacija u sektoru akvakulture.

Posebni ciljevi utvrđeni su na temelju prepoznatih ključnih potreba sektora akvakulture te usklađeni s razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima sadržanim u okviru Nacionalne razvojne strategije Hrvatske do 2030. godine, kao i sa Strateškim smjernicama Europske komisije za održiviju i konkurentniju akvakulturu u EU za razdoblje 2021. – 2030. te s novim razvojnim smjerovima EU u okvirima Zelenog plana i strategije „Od polja do stola“. Provedba Plana će, osim omogućavanja razvoja hrvatske akvakulture,  pridonijeti cjelovitom teritorijalnom razvoju ruralnih i obalnih područja RH, dati doprinos gospodarskim ulaganjima u modernizaciju lokalnog gospodarstva, unaprjeđenje koordinacije i komplementarnosti između intervencija u ruralnim i obalnim područjima te brži prijelaz na pametno i zeleno ruralno gospodarstvo.

Tijekom pripremnih aktivnosti za izradu te tijekom same izrade Plana osigurano je sudjelovanje svih relevantnih dionika, uključujući predstavnike sektora, tijela državne uprave, znanstvene institucije, jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i civilni sektor i širu zainteresiranu javnost, bilo kroz rad Stručne radne skupine, ili kroz dosadašnja elektronska savjetovanja s javnošću (javna rasprava u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš).

Elektronsko savjetovanje s javnošću traje do 6. kolovoza – priopćava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

Novalja.coom