Lika nekretnine

Županijska skupština – 19. listopada

Objavljeno: 13.10.2022

GOSPIĆ – Predsjednik Marijan Kustić zakazao je za 19. listopada (srijeda) s početkom u 12 sati Županijsku skupštinu.


Evo i dnevnog reda:

Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko – senjske županije za razdoblje od 1.01. – 30. 6. 2022. godine,
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2022. godine,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Novalja,
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardnima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini,
6. Donošenje Odluke o usvajanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije i donošenju Plana zaštite od požara Ličko-senjske županije,
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za zaduženje revolving kreditom,
8. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt «Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva», Referentni broj Ugovora: 04-UBS-Š-0618/22-17,
9. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt «Obrazovanje jednakih mogućnosti III», Referentni broj Ugovora: UP.03.2.1.07.0047,
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjeni Statuta Doma zdravlja Novalja,
11. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Tatjane Stanić iz Hreljina,
12. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnika Kristiana Luketića iz Gospića,
13. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Suzane Orešković iz Korenice,
14. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Dragice Panić iz Plitvičkih Jezera,
15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnika Saše Hrnjaka iz Zagreba,
16. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

 

I.B.
 

Novalja.coom