Lika nekretnine

Savjetovanje o Planu razvoja LSŽ do 2027.

Objavljeno: 29.10.2022

GOSPIĆ - Ličko-senjska županija provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na nacrt Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine.

Plan razvoja je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Ličko-senjsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. te ostalih hijerarhijski nadređenih akata. Plan razvoja podrazumijeva uravnotežen razvoj svih dijelova županije s naglaskom razvoja održivosti otoka i slabije razvijenih područja (potpomognutih i brdsko-planinskih područja).

Pozivaju se svi zainteresirani da od 27. listopada  do 28. studenog ove godine sudjeluju u savjetovanju.

Komentarima, prijedlozima i sugestijama zainteresirani mogu pridonijeti izradi konačnog nacrta dokumenta kako bi se isti mogao predložiti Županijskoj skupštini na usvajanje – vele u LSŽ.

M.K.

 

Novalja.coom