Lika nekretnine

Rok za besplatno gašenje bankovnih računa istječe 1. ožujka

Objavljeno: 07.02.2023

OTOČAC – Došao euro i s njim prava hrpa problema, ma tko bi li to rekao. To je po onom modelu: EU je uređena zajednica, da nam je u nju ući, nestat će svi naši birokratski problemi, kad ono ...

Uvođenjem eura neki računi u banci od nove godine postali su višak. Dio banaka je nakon uvođenja eura automatski proveo spajanje kunskih i tekućih računa klijenata, no većina njih provela je konverziju i zadržala sve račune. A kod onih banaka koje ti nisu učinile, moguće je zatvoriti nepotrebne račune bez naknade, no rok polako curi, a onda će se sve naplaćivati. Naime, prema Zakonu o uvođenju eura građani koji su prije uvođenja eura imali otvoren račun u banci i u kunama i u eurima u roku od 60 dana od dana uvođenja eura imaju pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po svojem izboru u banci. Tako ako tko ima devizni račun na kojem su položeni samo euri, do 1. ožujka može ih besplatno zatvoriti i prebaciti eure na tekući račun. Ali ako ima kakvih drugih deviza, npr. dolara, švicarskih franaka i sl. taj devizni račun i dalje opstaje.

Do promjene je došlo i sa žiroračunima. Uvođenjem eura postojeći kunski žiroračuni pretvoreni su u eurske. Po novome, sve uplate mogu se primati na tekući račun pa žiroračun više nije potreban. I žiroračun se može do 1. ožujka besplatno zatvoriti.

Eto, tako to s računima i bankama.

M.K.

 

Novalja.coom