Lika nekretnine

Potpore za samozapošljavanje hrvatskih branitelja

Objavljeno: 01.03.2023

OTOČAC – Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo je javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji. Poziv se odnosi na vrijeme od 20121. do 2023. godine. Cilj je otvaranje novih radnih mjesta u samoopskrbnomu poljoprivrednom gospodarstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu, trgovačkom društvu ili drugoj samostalnoj profesionalnoj djelatnosti (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Potpora iznosi do najviše 10.617,83 eura. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

U državnom proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 50 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene potpore.

Zaprimanje zahtjeva traje do 16. ožujka, a više o ovom javnom pozivu može se pogledati na stranicama Ministarstva.

M.K.

 

Novalja.coom