Lika nekretnine

Potpore za perad

Objavljeno: 09.03.2023

OTOČAC - 6. ožujka je otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za ovu godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Zahtjevi za potporu podnose se do 15. svibnja.

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina peradi kokoši hrvatice i zagorskog purana koji sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za izvorne pasmine peradi, kokoš hrvaticu i zagorskog purana i koji se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada ove godine.

Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od 14,60 eura po zagorskom puranu i 5,31 eura po hrvatici – obavještava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

M.K.

 

Novalja.coom