Lika nekretnine

Tko to sve ostaje bez potpora u poljoprivredi?

Objavljeno: 11.03.2023

OTOČAC - S obzirom na veliki interes zbog objave Prijedloga pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima u e-savjetovanju prošloga mjeseca te značaj ove studije, jedinicama lokalne samouprave koje su iznijele prigovore zbog gubitka ili promjene statusa ograničenja održana je jučer u Ministarstvu poljoprivrede prezentacija studije o područjima s ograničenjima s podlogama. Cjeloviti dokument je dostupan od 4. srpnja 2022. godine na web stranici Programa ruralnog razvoja te su njegovi rezultati dodatno komunicirani i u sektorskim dijalozima prije usvajanja Nacionalnog strateškog plana za razdoblje 2023.-2027., a nazočni predstavnici lokalne i područne samouprave su informirani o metodologiji, tehničkim detaljima i kriterijima kojima su određena područja s prirodnim ograničenjima za ovo programsko razdoblje. 

Naime, budući da su na razini Europske komisije utvrđena nova pravila za ovo programsko razdoblje, u odnosu na programsko razdoblje 2014. – 2020., došlo je do promjena u utvrđivanju područja s ograničenjima pa tako 61 jedinica lokalne samouprave više ne pripada tomu području, te poljoprivrednici ne ostvaruju pravo na potporu za područje s ograničenjima, dok je novih 39 temeljem Studije definirano kao područje sa značajnim prirodnim ograničenjem. Ovime su poljoprivrednici iz pojedinih jedinica lokalne uprave, koji to do sada nisu imali, ostvarili prava na dodatna plaćanja s ciljem poticanja poljoprivrede proizvodnje u težim uvjetima gospodarenja.

Svaki od navedenih kriterija ima točno određene granične vrijednosti kojima se utvrđuje pripadnost područja nekom od ograničenja i Hrvatska ne može mijenjati kriterije niti mijenjati ili dodavati nove uvjete, odnosno mora se pridržavati propisane metodologije. Svaki izvor podataka, dokumente i karte koji su izrađivači Studije koristili korišten je u dijalogu sa Zajedničkim znanstvenim centrom Europske komisije koji je dao suglasnost na pojedine korake pri samoj izradi, kao i na zaključke Studije.

Ministrica Vučković je ovom prilikom izrazila razumijevanje spram interesa i brige jedinica lokalne samouprave vezano uz potporu razvoju poljoprivrede na njihovim područjima te najavila kompenzacijsku potporu za prijelazno razdoblje za one koji su izgubili pravo na potporu za područja s ograničenjima ili promijenili status iz područja sa značajnim ograničenjima na područja s posebnim ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju, u iznosu potpore koji neće biti manji od one koju bi primili u ovoj financijskoj perspektivi.

U cilju otklanjanju prepreka za podrobniju analizu ograničenja područja za poljoprivrednu proizvodnju, najavljene su dodatne analize, ažuriranje podataka i pedoloških karata, ali i pojedinačno sagledavanje slučajeva i po potrebi dodatne konzultacije sa zainteresiranim predstavnicima jedinicama lokalne samouprave. U više navrata stavljen je i u ovom kontekstu naglasak na važnost raspisivanja natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, s obzirom na to da je jedan od kriterija pri određivanju područja s ograničenjima upravo površina poljoprivrednog zemljišta koja se nalazi u području s ograničenjem za poljoprivrednu proizvodnju.

Uzimajući u obzir važnost potpora za područja s ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnu kao dodatne potpore dohotku, cilj Ministarstva je zajedno s njima analizirati situaciju i izraditi prijedloge unapređenja, koje će Republika Hrvatska iznijeti i Europskoj komisiji – naširoko pojašnjava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

Novalja.coom