Lika nekretnine

Županijska skupština - 20. ožujka

Objavljeno: 14.03.2023

GOSPIĆ – Predsjednik Županijske skupštine Mariijan Kustić zakazao je XIII. sjednicu za 20. ožujka s početkom u 12 uri.

A na dnevnom redu je 25 točaka:

Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika sa XII. sjednice Županijske skupštine,

2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju Projekta «Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora» u 2023. godini,

4. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2023. godini,

5. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2023. godini,

6. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije osobe Ličko-senjske županije u 2023. godini,

7. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2023. godini,

8. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja),

9. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2022. godinu,

11. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije,

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Ličko-senjsku županiju,

13. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije,

14. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2023. godinu,

15. Donošenje Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Ličko-senjske županije,

16. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu,

17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Ličko-senjske županije u 2023. godini,

18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjene Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. do 2024. godina) Ličko-senjske županije,

19. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», suvlasnika Zdravka Hrvatina iz Fažane,

20. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», suvlasnica Nade Vukmirović i Radojke Ćurčić iz Plitvičkih Jezera,

21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Branke Dmitrašinović iz Apatina, Republika Srbija,

22. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička jezera», vlasnice Branke Dmitrašinović iz Apatina, Republika Srbija,

23. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine - kulturnog dobra po pravu prvokupa na području k.o. Senj,

24. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine - kulturnog dobra po pravu prvokupa na području k.o. Gospić,

25. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije.

 

I.B.

 

Novalja.coom