Lika nekretnine

Munta se državno poljoprivredno zemljište

Objavljeno: 08.04.2023

OTOČAC - Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dobro je od osobitog hrvatskoga interesa i najvažniji poljoprivredni resurs. I zbog navedenog jedan od temeljnih ciljeva novih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je žurno raspisivanje natječaja i osiguranje dugoročnih uvjeta sigurnosti i stabilnosti korištenja državnoga poljoprivrednog zemljišta. Do sada je objavljeno 244 javna natječaja za zakup zemljišta, ukupne površine veće od 58.000 hektara, a prema podatcima Ministarstva poljoprivrede, u pripremi je 84 novih javnih natječaja. U slučaju da jedinice lokalne samouprave to ne učine sukladno rokovima propisanima Zakonom, Ministarstvo preuzima raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, a već do sada su donesene odluke o preuzimanju raspolaganja za 14 JLS-ova.

U odnosu na zadnje izvješće prošlog mjeseca objavljeno je 15 natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 20 novih Odluka o raspisivanju javnog natječaja je dostavljeno na odobrenje na čemu se temelji podatak da su u pripremi 84 nova natječaja te je preuzeto raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području jedne jedinice lokalne samouprave.

U cilju ubrzanja postupaka raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem aktivno se surađuje sa jedinicama lokalnih samouprava – održane su radionice, uspostavljen je način elektroničkog odgovaranja na upite jedinica lokalne samouprave u svezi sa provedbom natječaja, pomaže se u komunikaciji s drugim institucijama, aktivnosti uspostavljanja informacijskog sustava za provedbu natječaja koji će značajno ubrzati postupanja su u posljednjoj fazi te u konačnici dovesti do bržeg sklapanja ugovora i uvođenja u posjed novih zakupnika. Slijedom navedenog, ovo Ministarstvo će na mjesečnoj razini na službenoj stranici izvještavati o napretku u raspolaganju zemljištem u vlasništvu države te činiti dostupnijima odgovore na otvorena pitanja i dodatna pojašnjenja cjelokupnoj javnosti.
 
Ministarstvo poljoprivrede naglašava da se izmjenama i dopunama Zakona po prvi put propisuje žurno raspisivanje javnih natječaja za davanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, kao i sustav bodovanja sukladno strateškim prioritetima, pri čemu najveći broj bodova ostvaruju oni koji ostvaruju višu dodanu vrijednost  (proizvodnja, prerada…) poput sektora mliječnoga govedarstva, dosadašnji posjednici, domicilni te mladi nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Propisuje se i pravo prvokupa hrvatske države po isteku moratorija, obveza i rok dostave odnosno izrade i kontrole Gospodarskog programa, dodatne kontrole raspolaganja te prekršajne odredbe za neovlašteno korištenje i nedostavljanje izvješća o istom, a uvest će se i elektronička provedba javnog natječaja za zakup – priopćava Ministarstvo poljoprivrede.

M.K.

 

 

Novalja.coom