Lika nekretnine

Stanje sa poplavama na području Like

Objavljeno: 18.05.2023

Na području Like vodostaji su u opadanju izuzev vodostaja rijeke Like na Selištu koji jutros u 8 sati iznosi +488,12 mnm. Dotok rijeke Like je u laganom opadanju. Prema Lipovom polju se prelijeva 355 m3/s vode. Na području Kosinja poplavljene su ceste prema Bakovcu i Sušnju. Do plavljenja Kosinjskog mosta nedostaje još oko 4 m. Porast vodostaja na Selištu je oko 8 cm/sat. 

Na Gospićkom području svi vodostaji su u opadanju, sve su prometnice prohodne izuzev jedne lokalne prometnice u Smiljanu zbog izlijevanja Bogdanice. 

Na području Otočca tijekom noći došlo je do stagnacije i laganog pada vodostaja Gacke i pritoka. Na Lovinačkom području vodostaji su u značajnom opadanju, voda se povlači u korito, prometnice su prohodne.

Na sliv je tijekom proteklog dana palo između 7-17 mm novih oborina. Trenutno nema novih oborina i po vremenskoj prognozi tijekom dana se ne očekuju značajnije količine novih oborina.

I.B. 

Foto: M.K / I.B. 

Novalja.coom