Lika nekretnine

Na znanstveno-stručnom skupu čulo se nešto i o – gackoj čakavštini

Objavljeno: 27.09.2020

OTOČAC – U petak i subotu je u organizaciji Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer organiziram znanstveno-stručni skup pod nazivom Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika. Zbog korone je to bio online skup, trebao je biti održan u Osijeku početkom svibnja, no odgođen je pod pretpostavkom da će situacija s koronom biti bolja, a ispostavilo se da je ujesen stanje gore nego u proljeće, ili barem tako vele da jest.

Na ovom skupu sudjelovao je niz eminentnih stručnjaka na polju jezika, prvog dana su bila uvodna izlaganja. Prof. dr. Sanja Zupčić s FF Rijeka govorila je o Čakavštini: od ruralnog fenomena do umjetne inteligencije; prof. dr. Đuro Blažeka s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu - Odsjeka u Čakovcu o Prijedlogu novih pravaca istraživanja leksika mjesnih govora kajkavskog narječja i dr. Željko Jozić s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje o Neizmijenjenom jatu u slavonskome dijalektu.

Nakon toga uslijedila su izlaganja drugih sudionika: prof. dr. Diana Stolac s FF Rijeka govorila je o Povijesnojezičnim temama u nastavi hrvatskoga jezika; prof. dr. Darko Žubrinić i Ivan Mance ugodno su iznenadili skup s Črnkovim zapisom Državnog arhiva u Beču o obrani Sigeta od Turaka i pogibiji Nikole Zrinskoga 1565. g (rukopis su otkupili i donijeli iz Austrije u Hrvatsku); doc. dr. Jelena Vignjević s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu o Odgojiteljima i učiteljima pred izazovima hrvatske dijalektalne raznolikosti; dr. Ivana Kurtović-Budja s Instituta za jezik i jezikoslovlje o Upitnicima za hrvatski jezični atlas i Zlatnoj formuli hrvatskoga jezika ča-kaj-što na primjeru Makarskoga primorja; Antino Sammartino  o Moliškohrvatskom idiomu: kvantitativna analiza dijafaznih varijacija u dvojezičnom kontekstu; prof. dr. Silvija Ćurak i dr. Vera Blažević-Krezić s FF u Osijeku o U rič sakrita Šokadija, med Đakova i Vinkovaca položita; prof. Biserka Goleš Glasnović o Smutici za zdrav(l)je hrvatskog  jezika; Lobel Filipić s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Marija Ćubelić o Zlatnoj formuli hrvatskoga jezika u Hrvatskome zvučnom atlasu i o Mjesnim govorima kao baštini u jezičnoj politici i odgojno-obrazovnom procesu.

Drugog dana je znanstveno-stručni skup nastavljen. Dr. Vlatka Šimac Ljubas iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža govorila je o Mjestu višerječnih farmaceutskih naziva u općejezičnim rječnicima hrvatskoga jezika; Milan Kranjčević iz Otočca o Katoličkom kalendaru u zrcalu Gacke čakavštine; Jasna Horvat i Sanja Rajter o Kajkavskim donjosutlanskim ikavskom dijalektu uvrštenom u projekt „Mrežni okvir Ča-Kaj-Što sastavnice hrvatskog identiteta; prof. Matej Vinarić iz Slavonskog Broda o Bećarcu – desetercu s porukom; dr. Marko Orešković, Iva Pribisalić i prof. dr. Mario Essert o Tri hrvatska e-leksikona u mrežnom okviru; Suzana Molčanov, Marko Landeka i Blaženka Budimčić o Uređivanju mrežnih e-rječnika u sintaktično-semantičkom okviru; prof. dr. Domagoj Ševerdija s Matematičkog odjela Sveučilišta J. J. Strossmayer i Ivan Židov o Obradi lingvističkih podataka koristeći API SSF-a; akademik prof. dr. Josip Užarević, Suzana Molčanov i Antonio Jovanović o Hrvatskomu mrežnom subčestičnom (strukturnom) rječniku te na kraju prof. dr. Mario Essert, Lucija Tatarević i dr. Marko Orešković o Hrvatskomu mrežnome-rječniku višeznačnica.

Ovom skupu prigodnom besjedom se na početku obratio snimkom dr. Drago Štambuk, pjesnik i hrvatski veleposlanik u Teheranu te tijekom skupa prof. dr. Ljiljana Kolenić s FF Osijek.

I.K.B.

 

Novalja.coom