Lika nekretnine

Najava radionice „PRIPREMA I PRIJAVA EU PROJEKATA“

Objavljeno: 13.02.2021

OTOČAC - Sprema se novo operativno razdoblje 2021. – 2027. u kojemu će Hrvatska imati na raspolaganju novih 20 milijardi eura bespovratnih sredstava. Važno je što prije krenuti u pripremu projekata, odnosno razradu projektnih ideja kako bi se po objavi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzeća odmah bila spremna i prijaviti. Proces pripreme i prijave projekata na EU fondove ne mora biti nepoznanica i problem ako se zainteresirani počnu na vrijeme pripremati i informirati o navedenoj tematici. Od kuda krenuti, kako se pripremiti, o čemu voditi računa da bi kasnija provedba projekta bila što uspješnija, to će se moći doznati na besplatnoj radionici koju organiziraju HGK Županijska komora Otočac i Centar za inovacije i EU projekte Hrvatske gospodarske komore. Centar za inovacije i EU projekte HGK u zadnje je četiri i pol godine pripremio, prijavio i samostalno provodi više od 12 EU projekata, čime su njegovi djelatnici stekli vrijedna praktična iskustva koja vam ovom prilikom želimo prenijeti. 

Stoga Županijska komora Otočac poziva na ovu edukaciju u području pripreme i prijave projekata sufinanciranih iz EU fondova kako bi se mogao pripremiti kvalitetan projekt prema unaprijed definiranim pravilima, prijaviti ga na natječaj i ostvariti pravo na korištenje bespovratnih sredstava.

Radionica će biti održana online od ponedjeljka do srijede, odnosno od 8. do 10. ožujka, od 12:30 do 15:30 sati, putem aplikacije Microsoft Teams.

Planirani sadržaj edukacije:

  1. dan, 8. ožujka:

Predstavljanje predavača i sudionika

Pregled programa radionice     

Upoznavanje s EU fondovima //   Fondovi i programi dostupni Hrvatskoj / Kako pronaći odgovarajući natječaj / Kako čitati natječajnu dokumentaciju

Razvoj projektne ideje //   SWOT analiza / Analiza dionika / Analiza problema / Analiza ciljeva

Logička matrica //   Izrada, primjer i vježba

Izvori financiranja //   Zatvaranje financijske konstrukcije        

Poslovni plan – prvi dio //   Analiza: tržište nabave, tržište prodaje, konkurencija, lokacija, tehničko-tehnološka analiza  

  1. dan, 9. ožujka:

Poslovni plan – drugi dio // Formiranje prihoda / Formiranje rashoda / Račun dobiti i gubitka / Financijski tok / Ostali elementi ekonomsko-financijske analize / Ocjena projekta / Poslovanje u uvjetima neizvjesnosti 

Proces prijave projekta //   Hodogram aktivnosti / MIS sustav / e-fondovi / Agronet         

  1. dan, 10. ožujka:

Case Study – priprema i prijava projekta //   Primjer iz prakse      

Provedba i upravljanje projektom //   Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava / Provedba nabava za NOJN-ove / Izvještavanje / Promidžba i vidljivost     

Zaključak i rasprava

Predavanja su namijenjena poduzećima koja planiraju unaprijediti svoje poslovanje te razvijati projektne ideje u područjima prihvatljivim za financiranje iz EU fondova, poduzećima koja planiraju pružati podršku drugim poduzećima u pripremi i prijavi projekata za sufinanciranje iz programa EU, poduzećima koja planiraju unaprijediti svoja znanja iz područja poslovnoga planiranja i projektnog menadžmenta, osobama koje u skorije vrijeme planiraju krenuti u poduzetništvo i osnovati svoje poduzeće te osobama koje interesira poslovno planiranje te projektna logika.

Zainteresirani se mogu prijaviti do 5. ožujka online obrascem OVDJE. Prijavni podatci bit će pravovremeno poslani na e-adresu koja bude navedena u prijavi. 

M.K.

 

Novalja.coom