Lika nekretnine

Kustić sazvao županijsku Skupštinu za srijedu

Objavljeno: 12.04.2021

OTOČAC - Predsjednik Županijske skupštine Ličko-senjske županije Marijan Kustić sazvao je elektroničku sjednicu Skupštine za  14. travnja (srijeda), s početkom u 11. sati.

Na dnevnom redu se nalaze sljedeće točke:  

Aktualni sat;

1. Usvajanje Zapisnika sa XVI. sjednice Županijske skupštine;

2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2020. godine;

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2020. godinu;

4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu;

5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko - senjske županije za 2021. godinu;

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;

7. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u športu Ličko-senjske županije za 2021. godinu;

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini;

9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini;

10. Donošenje Odluke o isknjiženju dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi;

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja luke Senj – 1 etapa, VI faza i Projekta izvanrednog održavanja dijela luke Karlobag – IV faza;

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju Projekta postavljanja pontona u luci Novalja;

13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije;

14. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu;

15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera» vlasnice Elvije Bićanić Dokoza iz Plitvičkih Jezera;

16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera» vlasnice Kristina Kuprešak Čvorak iz Zagreba.

I.B.

 

PS:  Na prijedlog Župana, kao predlagatelja i uz suglasnost predsjednika Županijske skupštine skida se toč.13. s dnevnog reda -  Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije.

 

Novalja.coom