Lika nekretnine

Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama

Objavljeno: 19.04.2021

OTOČAC - Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primitci koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

S obzirom da se kod potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID -19, radi o prihodima ili primitcima koji nisu ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, MINTS je mišljenja da takve potpore nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama u smislu članka 7 stavka 1. i 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Obračun i plaćanje paušalnog iznosa turističke članarine je diferentan u odnosu na određene okolnosti.

1.Ako je netko u tijeku godine za koju je dužan platiti članarinu povećao kapacitet, o tome se na odgovarajući način mora unijeti izmjena u podatke u sustava eVisitor. Ako je iznajmljivač platio članarinu ne uzimajući u obzir povećani kapacitet, to je dug za koji postoji obveza plaćanja do punog iznosa u najkraćem mogućem roku. Kontrola toga je u nadležnosti Porezne uprave. Osim toga, lokalne turističke zajednice bi u suradnji s nadležnim uredima koji izdaju rješenja o odobrenju trebale uspostaviti suradnju u smislu da se ta rješenja dostave na vrijeme.

2.Što se tiče statusa kreveta kako bi se izbjeglo plaćanje članarine s obzirom da status pomoćnih kreveta ovisi o glavnim krevetima. To znači da se pomoći kreveti ne mogu registrirati samostalno, bez glavnih kreveta. Broj glavnih i pomoćnih kreveta određuje iznajmljivač. Pri tome su i iznajmljivač i nadležni uredi dužni voditi računa o podzakonskim aktima kojima se propisuje minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju. Slijedom navedenog, pri obračunu članarine u obzir se uzima najveći broj glavnih kreveta u kalendarskoj godini koje je iznajmljivač imao registrirane, bez obzira na eventualna smanjenja glavnih kreveta tijekom godine.

3.Vezano za studio apartman, svi registrirani kreveti u tom objektu smatraju se glavnim krevetima.

Eto, to su neke od novina u obračunu članarine i mogućnostima korištenja državne potpore.

M.K.

 

Novalja.coom