Lika nekretnine

Lokva u Škuncinim stanima

Objavljeno: 28.04.2021

NOVALJA - U narednom periodu Hrvatske vode kreću sa pripremnim radovima na čišćenju i uređenju lokve u Škuncinim stanima u Novalji. Lokva je obrasla samoniklim biljem, trstikom i divljom dračom te u lokvi ima i vidljivog plastičnog otpada. Na površini od oko 1000 m2 će se izvesti radovi čišćenja mulja, naslaga i plastičnog otpada iz same lokve i sa okolne površine. Također će se dijelom sanirati postojeći, a dijelom izgraditi novi obodni kameni zid oko same lokve. Radovi će se izvoditi u skladu sa uvjetima zaštite okoliša i prirode te uz nadzor inspektora zaštite prirode. Nakon uređenja same lokve kao i okolne površine značajno će se povećati ambijentalna vrijednost same lokacije.

I.B. 

 

Novalja.coom